ប្រភេទទាំងអស់
DDP

ឡានដឹកទំនិញចិន-សហភាពអឺរ៉ុប

DDP
សិនជិន(កំពុងផ្ទុក)--ស៊ីនជាំង(ចេញ)-កាហ្សាក់ស្ថាន-រុស្ស៊ី-បេឡារុស្ស-ប៉ូឡូញ-ហុងគ្រី ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: 18 ទៅ 20 ថ្ងៃ
ការផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង