ប្រភេទទាំងអស់
DDP

រថភ្លើងចិន-សហភាពអឺរ៉ុប

DDP
Matic Express ផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងច្រកទៅកំពង់ផែនិងទ្វារទៅផ្ទះ។ ទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូន FCL ពីប្រទេសចិនទៅទូទាំងពិភពលោកយើងអាចរៀបចំពី Wuhan, Yiwu, Zhengzhou, Chongqing, Changsha និងអ្វីៗផ្សេងទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើ DDP / DDU យើងស្នើពី Shenzhen ។ Yiwu, Guangzhou ប្រទេសចិន។ យើងនឹងបង្រួបបង្រួមទំនិញនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់យើង បន្ទាប់មកបញ្ជូនវាទៅកាន់ទីក្រុង Chongqing ឬស្ថានីយ៍រថភ្លើងផ្សេងទៀត។
ការផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង