ប្រភេទទាំងអស់
ស៊ី។ អេស។ អេ

សេវាដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ

ស៊ី។ អេស។ អេ
ZIM Clippers
1: កាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយជិះទូកនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយ។
2: ដកចេញពី 13 ទៅ 17 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញដំណើរ
3: អត្ថប្រយោជន៍: ការបោសសំអាតផ្ទាល់ខ្លួនពីរដង។ ដោះស្រាយជាមួយពន្ធ។
4: ដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយ UPS ឬ FedEx ។
5: ផ្តល់លំដាប់លេខនៅថ្ងៃ
ការផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង